Search

תקשור ראשון

אני מקשיבה

אנחנו יודעים שאת מפחדת. אנחנו מבחינים דרכך איך פחד נראה.

חלקיקים קטנים ולא יציבים שיוצרים גוש באי היציבות שלהם.

אתם התגבשות מאד מופלאה של חומר. תצורה מאד מיוחדת.

(צחוק קטן) מה שמצחיק הוא שאתם בטוחים שתצורת החומר שלכם היא הנורמלית ומנסים להבין את היקום דרכה במקום להכיר בכך שהתצורה שלכם מיצגת את האנ-נורמה.

מערכת שלמה של אנרגיה הבנויה על חלקיקים של חומר מסוג תודעה מקיפה את הפלנטה כולה ויוצרת את כדור הארץ. מסה שלמה של תודעות מחזיקה עבורכם יקום מוצק דיו כדי שתוכלו להתקיים בו.

ובמקום לקסום בו את קסמיכם אתם הופכים את החומר המוצק למגבלה.

במקום להשתמש באפשרויות של החומר המוצק, של הרגש, של החושים בתוכו, אתם עסוקים בו כבמסגרת מצמצמת ומגבילה ואז משליכים את התפיסה הזו שלכם על אפשרויות התודעה.

אין לכם אלא להפסיק להאמין לאשליה הזו כדי שתוכלו להיווכח שאין שום מגבלה לתודעה ושהתודעה היא היוצרת את החומר ולא להפך כמו שאתם נוטים להאמין.

יצרתם אמונה קבוצתית מאוד מגבילה והיא לא מאפשרת לכם להשתמש נכון בחומר כדי להוציא ממנו את מקסימום הפוטנציאל.

על מנת לשחרר את האשליה עלייך להגיע אל כמה שיותר אנשים שרוצים ומוכנים לקלוט את המידע החדש.

צאי לדרך.

3 views

Recent Posts

See All

תקשור חמישי

- מדוע בחרנו להתגלם בחברות שיוצרות עבורנו כל כך הרבה קושי בין אנחנו לבין השלם בחרתם ללמוד על מובחנות כדי ללמוד שלם אחר מזה שממנו באתם. הנשמה שלכם מכירה שלם הרמוני, שייך לגמרי ונפרד לגמרי בו זמנית. כשי

הסבר/המשך לתקשור השלישי

למחרת הסבירו לי על הפעולה. הנה לפניכם: הפעולה היא אמצעי שמאפשר לכם להיות ההוויה שאותה אתם רוצים להגשים. התגלמותכם בחומר היא התגלמות בתדר נמוך יותר ולכן עליכם לעשות פעולה כדי להיות ההוויה של הדבר אותו

תקשור שלישי

צורת ההתמסרות הגבוהה ביותר מאפשרת לך הקשבה אמיתית להדרכה. זהו הסבר המיועד עבורך. על ידי שמירה על הרצף תשיגי תוצאות טובות יותר בכל תחום. על ידי השטף, על ידי חיבור נקודות ברצף זו לזו. עלייך לסמוך יותר ע

© 2020 כל הזכויות שמורות ליפעת קדם | טיסת התודעה 233

  • Facebook
  • YouTube