Search

הסבר/המשך לתקשור השלישי

למחרת הסבירו לי על הפעולה. הנה לפניכם:


הפעולה היא אמצעי שמאפשר לכם להיות ההוויה שאותה אתם רוצים להגשים.

התגלמותכם בחומר היא התגלמות בתדר נמוך יותר ולכן עליכם לעשות פעולה כדי להיות ההוויה של הדבר אותו אתם רוצים להיות. דבר המיותר עבור תודעות בתדרים גבוהים יותר.


נסביר זאת בפירוט: יש מרחק בין התודעה שלכם לבין היכולת שלכם להיות ההוויה של הדבר אותו אתם רוצים להיות.

היות ההוויה -היא זו הגורמת לדבר להתגשם.

על מנת להיות ההוויה אתם משתמשים בפעולה. הפעולה משמשת עבורכם אמצעי העוזר לתודעכם להפוך להיות תודעת ההוויה של הדבר אותו אתם רוצים להגשים.

מה שגורם לדבר להתגשם הוא ההוויה ולא הפעולה. אתם חושבים בטעות כי הפעולה היא זו שגרמה לדבר להתגשם ולא כך הדבר.

ככל שהמרחק בין תודעת האדם לתודעת ההוויה שלו גדול יותר, הוא ידרש ליותר פעולות כדי להגיע לתודעת ההוויה שלו ולהגשימו.


אחת המשמעויות של הדבר היא שפחות משמעותי באיזו בפעולה תבחרו לנקוט, הדבר החשוב הוא שתנקטו פעולות. משום שעצם הפעולה מקרב את התודעה שלכם להוויה וההוויה היא המייצרת את התוצאה.


לכל הוויה ישנו מגוון רב של אפשרויות פעולה, כולן מובילות לאותה הוויה ולתוצאה הרצויה לכם.

1 view

Recent Posts

See All

תקשור חמישי

- מדוע בחרנו להתגלם בחברות שיוצרות עבורנו כל כך הרבה קושי בין אנחנו לבין השלם בחרתם ללמוד על מובחנות כדי ללמוד שלם אחר מזה שממנו באתם. הנשמה שלכם מכירה שלם הרמוני, שייך לגמרי ונפרד לגמרי בו זמנית. כשי

תקשור שלישי

צורת ההתמסרות הגבוהה ביותר מאפשרת לך הקשבה אמיתית להדרכה. זהו הסבר המיועד עבורך. על ידי שמירה על הרצף תשיגי תוצאות טובות יותר בכל תחום. על ידי השטף, על ידי חיבור נקודות ברצף זו לזו. עלייך לסמוך יותר ע

תקשור שני

את כועסת. את רוצה משהו ובו בזמן מתנגדת לו מפחד. אל תפחדי. את מוגנת תמיד ועכשיו גם כשאת עושה משהו חדש לגמרי. חלקיקי האנרגיה המשתנים אינם יוכלים לפגוע או להיפגע. גמישותם במרחב אינה ניתנת לשינוי. רק בתוד

© 2020 כל הזכויות שמורות ליפעת קדם | טיסת התודעה 233

  • Facebook
  • YouTube