תקשורים

ידע חדש שמתקבל ומועבר ישירות לכאן, מוגש ומוצג בזמן אמת, לטובת התפתחות התודעה המשותפת למקומות אנושיים מיטיבים. 


-    מדוע בחרנו להתגלם בחברות שיוצרות עבורנו כל כך הרבה קושי בין אנחנו לבין השלם


בחרתם ללמוד על מובחנות כדי ללמוד שלם אחר מזה שממנו באתם. הנשמה שלכם מכירה שלם הרמוני, שייך לגמרי ונפרד לגמרי בו זמנית. כשירדתם אל המרחב התודעתי הצפוף יותר בעל החוקים האחרים, הנשמה שלכם נעה בין תודעה של מוכלות מלאה לתודעה של נפרדות מלאה. היא נעה על קו רצף אופקי במקום על הוויה כוללת רב ממדית. 
כאשר היא מוכלת לגמרי נעים לה והיא תועה לגבי קיומה, כאשר היא נפרדת היא כמהה לשיכות השלם. 
התודעה הקולקטיבית שלכם יוצרת שני קטבים אלו ובינהם היא נעה. 
מתוך הנפרדות אתם נאבקים על מקום ומרחב, נאבקים על הכרה, על משאבים. תודעת הנפרדות שלכם יוצרת תודעה חסר ומזינה מאבק.
ראו את המלחמות המתחוללות בין העמים השונים על פני כדור הארץ, נפרדות – מאבק על משאבים. 
התודעה הקולקטיבית שלכם המאמינה בנפרדות יוצרת פילוג ומאבק, היא מניחה את הפחד להבלע בתוך האחר ובו בזמן מיצרת כמיהה תמידית אל מוכלות טוטאלית. 
מושא הכמיהה שלה הוא מהות הפחד. 
החזקת הוויה שכזו, בעוצמה בה אתם מחזיקים תודעה זו, מייצרת בתוככם, כפרטים וכחברה, סכסוך תמידי, וחסר תמידי המזינים זה את זה. 

-איך אני יכולה להתגבר על זה כפרט. 

תחזיקי את הווית השלם. השייך בנפרדות

-    יש בי חשש שלא ישאר לי שם מקום. שאעלם.
-    
הוא שאמרנו. ויש לך גם חשש להעלים. תודעה שבהכרח מייצרת באופן מיידי את שני אלו או אחד מהם. 
 
המשך יבוא...

תודה רבה, הכתובת נשמרה בהצלחה

מעוניינים לקבל הודעה כאשר יעלה תקשור חדש? השאירו פרטיכם