האיזור האישי

מה למדתי מהשנה הזו - אפשרויות

מה למדתי מהשנה הזו - פתיחה

מה למדתי מהשנה הזו - אחריות

מה למדתי מהשנה הזו - בחירה באומץ

מה למדתי מהשנה הזו - "כן", אנרגיה. "לא" מוריד אנרגיה

מה למדתי מהשנה הזו - קבוצה תומכת עם תודעה

מה למדתי מהשנה הזו - דוגמא למחויבות

מה למדתי מהשנה הזו - נחישות, להט, התמדה

מה למדתי מהשנה הזו - לפתוח את הלב

מה למדתי מהשנה הזו - ניהול סיכונים

מה למדתי מהשנה הזו -סיכום